Opublikowano

Czym jest oświetlenie awaryjne i gdzie należy je stosować?

Oświetlenie spełnia różne role. Jego najważniejszą funkcją jest rozświetlanie ciemności – w budynkach lub na zewnątrz. Dobrze dobrane lampy to także piękna dekoracja oraz ukoronowanie aranżacji. Możemy wyróżnić też oświetlenie awaryjne, które ma duży wpływ na bezpieczeństwo budynku.

Gdzie stosuje się oświetlenie awaryjne?

Oświetlenie awaryjne powinno znaleźć się w budynkach, w których brak elektryczności może być niebezpieczny dla zdrowia i życia ludzi, zagraża środowisku lub może powodować duże straty materialne. Kwestie dotyczące oświetlenia awaryjnego zostały określone w odpowiednich rozporządzeniach. Zgodnie z przepisami takie oświetlenie powinno znaleźć się na salach widowiskowych, takich jak na przykład kina i teatry, w salach konferencyjnych i sportowych oraz lokalach rozrywkowych, które są przystosowane dla więcej niż 20 osób, w salach muzealnych, w których odbywają się wystawy oraz w garażach o powierzchni powyżej tysiąca metrów kwadratowych, oświetlonych tylko sztucznym światłem. Oświetlenie awaryjne należy zainstalować również w drogach ewakuacyjnych tych pomieszczeń. Powinno się ono znaleźć także w strefach ewakuacji pomieszczeń, które są oświetlone tylko światłem sztucznym, wysokich budynków publicznych oraz domów wielorodzinnych, a także w drogach ewakuacyjnych w szpitalach oraz innych budynkach, w których przebywają osoby o ograniczonej zdolności ruchowej. Oświetlenie awaryjne musi znaleźć się również w przeznaczonych na zgromadzenia budynkach tymczasowych, pomieszczeniach z obudową pneumatyczną, w namiotach widowiskowych oraz we wnętrzach dyspozytorni i technicznych pomieszczeniach tłoczni gazu.

Rodzaje oświetlenia awaryjnego

Oświetlenie awaryjne musi działać w sytuacji, gdy zawiodą główne źródła oświetlenia. W związku z tym musi mieć ono niezależne źródło zasilania. Oświetlenie awaryjne możemy podzielić na ewakuacyjne oraz zapasowe. Funkcją oświetlenia ewakuacyjnego jest umożliwienie bezpiecznego opuszczenia danego miejsca. Oświetlenie zapasowe pozwala z kolei na kontynuowanie wykonywania normalnych zadań na podstawowym poziomie. Oprawy stosowane w oświetleniu ewakuacyjnym powinny być zlokalizowane w pobliżu drzwi wejściowych oraz w miejscach potencjalnie niebezpiecznych, takich jak na przykład schody lub w punktach zmiany kierunku lub poziomu. Należy także zadbać, aby oświetlenie ewakuacyjne obejmowało sprzęt bezpieczeństwa, na przykład przyciski alarmowe, sprzęt przeciwpożarowy, wyjścia ewakuacyjne oraz punkty pierwszej pomocy. Oświetlenie awaryjne powinno być umieszczone także w innych strefach, do których potrzebny jest dostęp w przypadku zaniku podstawowego oświetlenia. Do takich miejsc należą między innymi windy, schody, toalety, zadaszone parkingi oraz szpitale. W oświetlenie awaryjne możesz zaopatrzyć się w sklepie Luminis: https://luminis.pl/lampy-techniczne/techniczne-ewakuacyjne-awaryjne.html.