Opublikowano

Informacje i oznaczenia stosowane przy lampach i gniazdkach

Szczelność IP (International Protection)
To oznaczenie podaje nam stopień ochrony danej lampy. Zaraz po literach IP występują dwie cyfry. Pierwsza wskazuje nam jak bardzo dana oprawa jest zamknięta przed wniknięciem do niej ciał stałych. Druga cyfra opisuje nam stopień doszczelnienia danej lampy przed wodą.

Pierwsza cyfra:
0 – brak ochrony
1 – ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 50 mm i większej
2 – ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 12,5 mm i większej
3 – ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 2,5 mm i większej
4 – ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 1 mm i większej
5 – ochrona przed pyłem
6 – ochrona pyłoszczelna

Druga cyfra:
0 – brak ochrony
1 – ochrona przed kroplami wody 
2 – ochrona przed kroplami wody przy wychyleniu obudowy o dowolny kąt do 15° od pionu
3 – ochrona przed natryskiwaniem wodą pod dowolnym kątem do 60° od pionu
4 – ochrona przed bryzgami wody
5 – ochrona przed strugą wody (12,5 l/min) laną na obudowę
6 – ochrona przed silną strugą wody (100 l/min) laną na obudowę
7 – ochrona przed krótkotrwałym zanurzeniem w wodzie na głębokość około 15cm, na czas około 30 min
8 – ochrona pfrzed ciągłym zanurzeniem w wodzie
9 – chrona przed strumieniem wody o ciśnieniu 80-100 bar i temp. +80°C

Klasyfikacja szczelności

IP IP20 – oprawy do stosowania wewnątrz pomieszczeń, 
IP21, IP22 – oprawy zabezpieczone przed skraplaniem się wody i kroplami
IP23 – oprawy do stosowania wewnątrz nieogrzewanych pomieszczeń i na zewnątrz
IP43, IP44 – oprawy do oświetlenia terenów otwartych
IP50 – oprawy przystosowane do pracy w środowisku zapylonym
IP54 – oprawy bryzgoszczelne
IP60 – oprawy całkowicie zabezpieczone przed zbieraniem się pyłu
IP65, IP66 – oprawy odporne na strumień wody pod cisnieniem
IP67, IP68 – oprawy przystosowane do zanurzenia i pracy w wodzie

Oznaczenia klas ochrony

Klasa 0 – zabezpieczenie przed porażeniem prądem stanowi tylko izolacja robocza
Klasa 1 – oprawa posiada izolację roboczą i połączenie ochronne
Klasa 2 – oprawa posiada podwójną lub wzmocnioną izolację, nie wymaga połączenia ochronnego
Klasa 3 – oprawa zasilana bezpiecznym niskim napięciem

Szczelność oraz klasę ochrony posiadają wszystkie lampy i włączniki.
Zapoznaj się z naszą ofertą lamp zewnętrznych