Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.luminis.pl

POLITYK─ś PRYWATNO┼ÜCI znajdziesz pod linkiem https://luminis.pl/polityka_prywatnosci

W┼éa┼Ťcicielem , Sprzedawc─ů oraz Administratorem Sklepu jest:

Konrad de Lehenstein-Filip,

prowadz─ůcy dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů pod nazw─ů Konrad de Lehenstein-Filip Luminis z siedzib─ů w Krakowie, J├│zefa Montwi┼é┼éa-Mireckiego 11, 30-426 Krak├│w, o numerze NIP 6462515724 oraz numerze REGON 120624785, wpisany do CEIDG (Centralnej Ewidencji Dzia┼éalno┼Ťci Gospodarczej). 

Klient ma prawo przed z┼éo┼╝eniem zam├│wienia do negocjacji zapis├│w umowy ze Sprzedawc─ů. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z mo┼╝liwo┼Ťci zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowi─ůzuj─ůce przepisy prawa.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dost─Öpny pod adresem: www.luminis.pl prowadzony jest przez Konrada de Lehenstein-Filip, prowadz─ůcego dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů pod nazw─ů Konrad de Lehenstein ÔÇô Filip LuminisÔÇô szczeg├│┼éowe informacje dotycz─ůce prowadzonej dzia┼éalno┼Ťci przedstawione s─ů powy┼╝ej.
 2. Regulamin sporz─ůdzony jest w j─Özyku polskim i stanowi wzorzec umowny umowy zawieranej na odleg┼éo┼Ť─ç, zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi powszechnie przepisami prawa polskiego.
 3. W celu zawarcia Umowy ze Sprzedawc─ů Kupuj─ůcy mo┼╝e skorzysta─ç z prawa do negocjacji warunk├│w Umowy lub zawrze─ç ze Sprzedawc─ů Umow─Ö w oparciu o niniejszy Regulamin.
 4. Tre┼Ť─ç Regulaminu, w przypadku odr─Öbnej decyzji Kupuj─ůcego stanowi tre┼Ť─ç zawartej Umowy pomi─Ödzy Stronami. Tre┼Ť─ç Umowy zostaje stosownie do obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w utrwalona oraz udost─Öpniona Kupuj─ůcemu na trwa┼éym no┼Ťniku, w celu zagwarantowania Kupuj─ůcemu mo┼╝liwo┼Ťci powo┼éania si─Ö na niego w razie potrzeby.
 5. Sprzeda┼╝ prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polski.
 6. Klient ma mo┼╝liwo┼Ť─ç zapoznania si─Ö z kodeksem dobrych praktyk przedsi─Öbiorc├│w. Kodeks dobrych praktyk znajduje si─Ö w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r o przeciwdzia┼éaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie Ustawy jest dost─Öpne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/
 7. Produkty oferowane w Sklepie www.luminis.pl s─ů nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zosta┼éy legalnie wprowadzone na rynek polski. Informacja ta jest r├│wnoznaczna z zobowi─ůzaniem Sprzedawcy do dostarczenia Klientowi produkt├│w bez wad.
 8. Ceny podane na stronie Sklepu www.luminis.pl wyra┼╝one s─ů w z┼éotych polskich i zawieraj─ů podatek VAT.
 9. Kupuj─ůcy mo┼╝e sk┼éada─ç zam├│wienia w Sklepie 24 godziny na dob─Ö 7 dni w tygodniu poprzez stron─Ö internetow─ů www.luminis.pl lub mailowo.
 10. Komunikacja ze Sprzedawc─ů dokonywana przez Kupuj─ůcego powoduje ponoszenie przez Kupuj─ůcego koszt├│w, jakie wynikaj─ů z um├│w zawartych przez Kupuj─ůcego z podmiotami trzecimi, za mo┼╝liwo┼Ť─ç korzystania z okre┼Ťlonych form komunikacji na odleg┼éo┼Ť─ç Sprzedawca nie pobiera ┼╝adnych dodatkowych op┼éat ani ┼Ťwiadcze┼ä.
 11. Przedmiotem dzia┼éalno┼Ťci sklepu internetowego Luminis.pl jest sprzeda┼╝ detaliczna oraz hurtowa lamp, reflektor├│w, kinkiet├│w i o┼Ťwietlenia LED oraz innych produkt├│w za po┼Ťrednictwem sieci Internet.
 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajd─ů w┼éa┼Ťciwe przepisy prawa obowi─ůzuj─ůce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczeg├│lno┼Ťci ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
 13. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie maj─ů na celu wy┼é─ůcza─ç ani ogranicza─ç jakichkolwiek praw Kupuj─ůcego b─Öd─ůcego jednocze┼Ťnie Konsumentem w rozumieniu przepis├│w ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przys┼éuguj─ůcych mu na mocy bezwzgl─Ödnie obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w prawa. W przypadku niezgodno┼Ťci postanowie┼ä niniejszego Regulaminu z powy┼╝szymi przepisami, pierwsze┼ästwo maj─ů te przepisy.
 14. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawc─ů ma mo┼╝liwo┼Ť─ç polubownego za┼éatwienia sprawy poprzez: a) zwr├│cenie si─Ö do sta┼éego polubownego s─ůdu konsumenckiego b) mediacj─Ö c) zwr├│cenie si─Ö do wojew├│dzkiego inspektora Inspekcji Handlowej d) uzyska─ç bezp┼éatn─ů pomoc w sprawie rozstrzygni─Öcia sporu od Federacji Konsument├│w, korzystaj─ůc z bezp┼éatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.

II DEFINICJE

 1. REGULAMIN ÔÇô niniejszy Regulamin wraz z za┼é─ůcznikami; informuj─ůcy o obowi─ůzkach oraz uprawnieniach dw├│ch Stron Umowy;
 2. STRONA ÔÇô stron─ů Umowy jest Kupuj─ůcy lub Sprzedawca; w przypadku poj─Öcia Strony ÔÇô rozumie si─Ö Kupuj─ůcego oraz Sprzedawc─Ö ┼é─ůcznie;
 3. UMOWA ZAWARTA NA ODLEG┼üO┼Ü─ć ÔÇô Umowa zawarta na odleg┼éo┼Ť─ç przez Strony, przy braku jednoczesnej obecno┼Ťci dw├│ch Stron Umowy; Umowa zawierana jest z wykorzystaniem Kana┼é├│w Komunikacji na odleg┼éo┼Ť─ç, dost─Öpnych w Sklepie;
 4. KANA┼üY KOMUNIKACJI ÔÇô okre┼Ťlone w pkt 9 dzia┼éu I POSTANOWIE┼â OG├ôLNYCH formy sk┼éadania zam├│wie┼ä na odleg┼éo┼Ť─ç;
 5. SKLEP ÔÇô sklep internetowy dost─Öpny pod adresem: www.luminis.pl;
 6. SPRZEDAWCA ÔÇô Konrad de Lehenstein-Filip, prowadz─ůcy dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů pod nazw─ů Konrad de Lehenstein-Filip Luminis z siedzib─ů w Krakowie, ul. J├│zefa Montwi┼é┼éa-Mireckiego 11, 30-426 Krak├│w, o numerze NIP 6462515724 oraz numerze REGON 120624785, wpisany do CEIDG (Centralnej Ewidencji Dzia┼éalno┼Ťci Gospodarczej);
 7. US┼üUGODAWCA – Konrad de Lehenstein-Filip, prowadz─ůcy dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů pod nazw─ů Konrad de Lehenstein-Filip Luminis z siedzib─ů w Krakowie, ul. J├│zefa Montwi┼é┼éa-Mireckiego 11, 30-426 Krak├│w, o numerze NIP 6462515724 oraz numerze REGON 120624785, wpisany do CEIDG (Centralnej Ewidencji Dzia┼éalno┼Ťci Gospodarczej);
 8. KLIENT ÔÇô osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadaj─ůca osobowo┼Ťci prawnej, kt├│rej ustawa przyznaje zdolno┼Ť─ç prawn─ů, nabywaj─ůca produkty za po┼Ťrednictwem Sklepu internetowego, dost─Öpnego pod adresem www.luminis.pl ;
 9. KONSUMENT ÔÇô osoba fizyczna nabywaj─ůca produkty za po┼Ťrednictwem Sklepu internetowego Luminis.pl w celu niezwi─ůzanym bezpo┼Ťrednio z jej dzia┼éalno┼Ťci─ů gospodarcz─ů lub zawodow─ů;
 10. KUPUJ─äCY ÔÇô Klient oraz Konsument ┼é─ůcznie;
 11. US┼üUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadaj─ůca osobowo┼Ťci prawnej, kt├│rej ustawa przyznaje zdolno┼Ť─ç prawn─ů, nabywaj─ůca produkty za po┼Ťrednictwem sklepu internetowego, dost─Öpnego pod adresem www.luminis.pl, a tak┼╝e korzystaj─ůca z dost─Öpnych funkcjonalno┼Ťci w Sklepie jak: Konto lub sk┼éadaj─ůca zam├│wienie za po┼Ťrednictwem formularza zam├│wienia, korzystaj─ůca z subskrypcji Newslettera.
 12. ZAM├ôWIENIE ÔÇô z┼éo┼╝ona przez Kupuj─ůcego za po┼Ťrednictwem Sklepu internetowego Luminis.pl oferta zawarcia umowy sprzeda┼╝y;
 13. U┼╗YTKOWNIK ÔÇô ka┼╝dy podmiot korzystaj─ůcy ze sklepu internetowego;
 14. KONTO ÔÇô indywidualny panel administracyjny U┼╝ytkownika dost─Öpny po dokonaniu Rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym Luminis.pl oznaczony loginem i has┼éem, s┼éu┼╝─ůcy zawieraniu um├│w sprzeda┼╝y;
 15. REJESTRACJA ÔÇô proces polegaj─ůcy na utworzeniu przez U┼╝ytkownika Konta w Sklepie internetowym Luminis.pl;
 16. UMOWA SPRZEDA┼╗Y – umowa sprzeda┼╝y towaru zawarta pomi─Ödzy Sprzedawc─ů a Kupuj─ůcym za po┼Ťrednictwem Sklepu internetowego;
 17. PRODUKT ÔÇô ka┼╝dy przedmiot sprzedawany za po┼Ťrednictwem sklepu internetowego Luminis.pl;
 18. NEWSLETTER ÔÇô us┼éuga ┼Ťwiadczona drog─ů elektroniczn─ů, polegaj─ůca na wysy┼éaniu do Us┼éugobiorc├│w informacji handlowych w┼éasnych produkt├│w;
 19. FORMA P┼üATNO┼Ü─ćI ÔÇô forma zap┼éaty za zam├│wiony produkt, wybrana przez Kupuj─ůcego podczas sk┼éadanego Zam├│wienia oferowana przez Sklep lub w wyniku indywidualnych ustale┼ä prowadzonych ze Sklepem w innej formie ni┼╝ prezentowane na stronie internetowej formy p┼éatno┼Ťci;
 20. FORMA DOSTAWY ÔÇô forma dostarczenia zam├│wionego produktu, wybrana przez Kupuj─ůcego podczas sk┼éadanego Zam├│wienia lub w wyniku indywidualnych ustale┼ä prowadzonych ze Sklepem w innej formie ni┼╝ prezentowane na stronie internetowej formy dostawy;
 21. DOKUMENT SPRZEDA┼╗Y – faktura VAT lub Paragon, w zale┼╝no┼Ťci od wskaza┼ä Kupuj─ůcego;
 22. ZA┼ü─äCZNIKI ÔÇô informacja o prawie odst─ůpienia od umowy oraz wz├│r formularza odst─ůpienia od umowy;
 23. KODEKS DOBRYCH PRAKTYK ÔÇô zbi├│r zasad post─Öpowania, przyj─Öty w powszechnie obowi─ůzuj─ůcym prawie w postaci norm etycznych oraz zawodowych w celu przeciwdzia┼éania nieuczciwym praktykom rynkowym, kt├│ry stosowany jest przez Sprzedawc─Ö;
 24. INFORMACJA ÔÇô informacja o produkcie, znajduj─ůca si─Ö przy zdj─Öciu produktu, stanowi─ůca opis najwa┼╝niejszych okre┼Ťle┼ä oraz charakterystyki danego produktu, umo┼╝liwiaj─ůcy Kupuj─ůcemu zapoznanie si─Ö z jego w┼éa┼Ťciwo┼Ťciami;
 25. KOSZYK ÔÇô forma magazynowania wybranych przez Kupuj─ůcego produkt├│w w celu p├│┼║niejszego ich zakupu;
 26. MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU ÔÇô miejsce wskazane przez Kupuj─ůcego w z┼éo┼╝onym zam├│wieniu, pod kt├│ry ma zosta─ç dostarczony zakupiony przez Kupuj─ůcego produkt;
 27. MOMENT WYDANIA PRODUKTU ÔÇô moment, w kt├│rym Kupuj─ůcy lub inna upowa┼╝niona do odbioru osoba obejmuje produkt b─Öd─ůcy przedmiotem zawartej umowy w posiadanie;
 28. ADRES REKLAMACYJNY ORAZ ADRES ODST─äPIENIA OD UMOWY ÔÇô adres lub adresy wskazane przez Sprzedawc─Ö jako adresy do sk┼éadania okre┼Ťlonych o┼Ťwiadcze┼ä, b─Öd─ůce adresami do korespondencji;
 29. PRZEDMIOT UMOWY lub PRZEDMIOT ┼ÜWIADCZENIA ÔÇô wybrane przez Kupuj─ůcego produkty lub us┼éugi, b─Öd─ůce przedmiotem Umowy lub przedmiotem ┼Üwiadczenia; w zakres przedmiotu Umowy wlicza si─Ö r├│wnie┼╝ ┼Ťwiadczenie Dostawy produktu przez Sprzedawc─Ö, w przypadku wybrania przez Kupuj─ůcego jednej z oferowanych przez Sprzedawc─Ö form dostawy produktu;
 30. US┼üUGI ┼ÜWIADCZONE DROG─ä ELEKTRONICZN─ä ÔÇô funkcjonalno┼Ťci systemu teleinformatycznego oraz informatycznego umo┼╝liwiaj─ůce Us┼éugodawcy oferowanie okre┼Ťlonych technicznych rozwi─ůza┼ä jak: mo┼╝liwo┼Ť─ç za┼éo┼╝enia i prowadzenia Konta w Sklepie internetowym; ┼Ťwiadczenie us┼éugi Newslettera, umo┼╝liwienie jednorazowej mo┼╝liwo┼Ťci z┼éo┼╝enia Zam├│wienia przez Formularz Zam├│wienia znajduj─ůcy si─Ö w Sklepie Internetowym; bez jednoczesnej obecno┼Ťci stron (na odleg┼éo┼Ť─ç), poprzez przekaz danych na indywidualne ┼╝─ůdanie Us┼éugobiorcy, przesy┼éane i otrzymywane za pomoc─ů urz─ůdze┼ä do elektronicznego przetwarzania, w┼é─ůcznie z kompresj─ů cyfrow─ů, i przechowywania danych, kt├│re s─ů w ca┼éo┼Ťci nadawane, odbierane lub transmitowane za pomoc─ů sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
 31. FORMULARZ ZAM├ôWIENIA ÔÇô znajduj─ůcy si─Ö w Sklepie internetowym system techniczny umo┼╝liwiaj─ůcy z┼éo┼╝enie Zam├│wienia przez Kupuj─ůcego poprzez dost─Öpne pola formularza, bez konieczno┼Ťci dokonywania uprzedniej Rejestracji w Sklepie internetowym;
 32. SYSTEM INFORMATYCZNY ÔÇô struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie umo┼╝liwiaj─ůce transmisj─Ö;
 33. WADA ÔÇô wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu;

III REJESTRACJA

 1. Rejestracja w Sklepie internetowym Luminis.pl jest dobrowolna i bezpłatna.
 2. W celu dokonania Rejestracji w Sklepie U┼╝ytkownik powinien wype┼éni─ç formularz rejestracji znajduj─ůcy si─Ö na stronie internetowej Sklepu, podaj─ůc w nim swoje prawdziwe dane.
 3. U┼╝ytkownik w celu pomy┼Ťlnego przej┼Ťcia procesu Rejestracji powinien poda─ç nast─Öpuj─ůce dane:
  1. Imi─Ö
  2. Nazwisko
  3. E-mail
  4. utworzyć Hasło
 4. Nast─Öpnie U┼╝ytkownik powinien klikn─ů─ç w przes┼éany na podany adres e-mail link aktywacyjny, aby zako┼äczy─ç proces rejestracji oraz uzupe┼éni─ç dane konieczne do realizacji zam├│wienie przez Sprzedawc─Ö. Wymagane s─ů nast─Öpuj─ůce dane:
  1. Adres
  2. Kod pocztowy
  3. Miasto
  4. Telefon
 5. Opr├│cz danych wskazanych w pkt. 3 i 4 powy┼╝ej, U┼╝ytkownik mo┼╝e poda─ç Nazw─Ö firmy, NIP, Wojew├│dztwo, Kraj.
 6. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone Konto Użytkownika.
 7. W przypadku gdy dane U┼╝ytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegn─ů zmianie, U┼╝ytkownik proszony o ich aktualizacj─Ö w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywisto┼Ťci─ů.
 8. W sytuacji, gdy dane U┼╝ytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegn─ů zmianie po rozpocz─Öciu realizacji zam├│wienia, U┼╝ytkownik jest proszony do ich aktualizacji i poinformowaniu o tym Sklepu.  

IV ZAMÓWIENIA

 1. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowi─ů oferty w rozumieniu przepis├│w Kodeksu cywilnego; stanowi─ů zaproszenie do zawarcia Umowy sprzeda┼╝y.
 2. Z┼éo┼╝enie Zam├│wienia stanowi ofert─Ö w rozumieniu kodeksu cywilnego, z┼éo┼╝on─ů Sprzedawcy przez Klienta.
 3. Rejestracja i za┼éo┼╝enia Konta nie jest warunkiem koniecznym z┼éo┼╝enia zam├│wienia w Sklepie Luminis.pl. Kupuj─ůcy ma mo┼╝liwo┼Ť─ç z┼éo┼╝enia zam├│wienia za po┼Ťrednictwem Sklepu internetowego bez uprzedniej rejestracji, korzystaj─ůc z mo┼╝liwo┼Ťci formularza zam├│wienia.
 4. W celu z┼éo┼╝enia zam├│wienia Kupuj─ůcy powinien doda─ç do ÔÇ×KoszykaÔÇŁ produkt, kt├│ry zamierza kupi─ç. Dodanie Produktu do ÔÇ×KoszykaÔÇŁ nie jest r├│wnoznaczne ze z┼éo┼╝eniem zam├│wienia. Produkty mog─ů by─ç dowolnie dodawane lub usuwane z ÔÇ×KoszykaÔÇŁ.
 5. ÔÇ×KoszykÔÇŁ umo┼╝liwia Kupuj─ůcemu zarz─ůdzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie warto┼Ťci zam├│wienia.
 6. Aby sfinalizowa─ç zam├│wienie nale┼╝y doda─ç do ÔÇ×KoszykaÔÇŁ wybrane przez siebie produkty. Kolejnym krokiem jest wybranie opcji okre┼Ťlaj─ůcych odpowiednio: p┼éatno┼Ť─ç i spos├│b dostawy. Kupuj─ůcy mo┼╝e z┼éo┼╝y─ç zam├│wienie po zalogowaniu si─Ö na swoje Konto lub w przypadku braku konta podaj─ůc w formularzu dane niezb─Ödne do realizacji przez Sprzedawc─Ö umowy.
 7. Po z┼éo┼╝eniu prawid┼éowo zam├│wienia, Kupuj─ůcemu ukazuj─ů si─Ö dane nabywcy i dane adresowe, jak r├│wnie┼╝ kwota zam├│wienia i forma jego realizacji. W przypadku akceptacji wszystkich wybranych przez siebie element├│w, w celu skutecznego z┼éo┼╝enia Zam├│wienia nale┼╝y wybra─ç przycisk ÔÇ×z┼é├│┼╝ zam├│wienieÔÇŁ. Za chwil─Ö zawarcia umowy uznaje si─Ö potwierdzenie przez Sklep internetowy mailowo z┼éo┼╝onego zam├│wienia.
 8. Zam├│wiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Kupuj─ůcego.
 9. Wysy┼éka towaru nast─Öpuje w terminie podanym w zak┼éadce ÔÇ×informacje dodatkoweÔÇŁ w karcie produktu.
 10. Dniem wykonania Umowy zawartej za po┼Ťrednictwem Sklepu internetowego jest dzie┼ä odbioru przesy┼éki przez Kupuj─ůcego.

V SPOSÓB PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny w Sklepie s─ů cenami brutto, zawieraj─ůcymi podatek od towar├│w i us┼éug (VAT).
 2. Sklep przewiduje nast─Öpuj─ůce rodzaje p┼éatno┼Ťci:
  1. przedp┼éata ÔÇô p┼éatno┼Ť─ç przelewem ÔÇô po otrzymaniu poczt─ů elektroniczn─ů potwierdzenia z┼éo┼╝onego zam├│wienia na konto: 13 1950 0001 2006 8544 8584 0001
  Luminis Konrad de Lehenstein-Filip ul. J├│zefa Montwi┼é┼éa-Mireckiego 11 30 ÔÇô 426 Krak├│w okre┼Ťlaj─ůc Tytu┼é wp┼éaty i podaj─ůc Nr zam├│wienia i nazwisko Zamawiaj─ůcego
  1. za pobraniem ÔÇô p┼éatno┼Ť─ç przy odbiorze towaru
  2. p┼éatno┼Ť─ç za pomoc─ů serwisu PayU
  3. p┼éatno┼Ť─ç got├│wk─ů przy odbiorze osobistym.
 3. Kupuj─ůcy dokonuje zakupu towaru oraz zam├│wienia us┼éugi wed┼éug cen oraz wysoko┼Ťci koszt├│w dostawy obowi─ůzuj─ůcych w chwili z┼éo┼╝enia zam├│wienia.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysoko┼Ťci koszt├│w dostawy, w szczeg├│lno┼Ťci w przypadku zmiany cennik├│w us┼éug ┼Ťwiadczonych przez podmiot realizuj─ůcy dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zam├│wie┼ä ju┼╝ realizowanych.
 5. Aktualne ceny oraz wysoko┼Ťci koszt├│w dostawy przedstawione s─ů na podstronie Sklepu internetowego oraz s─ů widoczne na poziomie Koszyka.
 6. W przypadku zam├│wie┼ä Produkt├│w, kt├│rych warto┼Ť─ç przekracza kwot─Ö 5.000 z┼é warunki p┼éatno┼Ťci b─Öd─ů ka┼╝dorazowo ustalane indywidualnie z Klientem.  

VI REALIZACJA DOSTAWY

 1. Dostawa nast─Öpuje na adres wskazany przez Kupuj─ůcego w zam├│wieniu.
 2. Zam├│wiony towar dostarczany jest w spos├│b wybrany przez Kupuj─ůcego.
 3. Po wcze┼Ťniejszym uzgodnieniu terminu (daty i godziny) ze Sprzedawc─ů, istnieje mo┼╝liwo┼Ť─ç osobistego odbioru towaru.
 4. Zam├│wienia s─ů realizowane w dni robocze tj. od poniedzia┼éku do pi─ůtku od godz. 10.00 do 18.00 z wy┼é─ůczeniem sob├│t i dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Kupuj─ůcy ma mo┼╝liwo┼Ť─ç wyboru innej formy dostawy (przewo┼║nika) ni┼╝ oferowane na Stronie Sklepu internetowego. W takim przypadku jednak ryzyko utraty, uszkodzenia oraz odpowiedzialno┼Ť─ç za przesy┼ék─Ö z chwil─ů wydania jej przez Sprzedawc─Ö przewo┼║nikowi spoczywa na Kupuj─ůcym.
 6. W przypadku sytuacji opisanej powy┼╝ej w pkt 5 informacja o odpowiedzialno┼Ťci za przesy┼ék─Ö przekazywana jest Kupuj─ůcemu przez Sprzedawc─Ö drog─ů e-mail na wskazany adres kontaktowy po z┼éo┼╝eniu zam├│wienia.
 7. Je┼╝eli Sprzedawca nie mo┼╝e spe┼éni─ç ┼Ťwiadczenia z powodu niedost─Öpno┼Ťci towaru, niezw┼éocznie, najp├│┼║niej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Kupuj─ůcego, kt├│ry podejmie decyzj─Ö o dalszych losach z┼éo┼╝onego przez niego zam├│wienia.
 8. Je┼╝eli Sprzedawca nie mo┼╝e wykona─ç ┼Ťwiadczenia o w┼éa┼Ťciwo┼Ťciach indywidualnie zam├│wionych przez Kupuj─ůcego z powodu przej┼Ťciowej niemo┼╝no┼Ťci jego spe┼énienia, Sprzedawca mo┼╝e za zgod─ů Kupuj─ůcego spe┼éni─ç ┼Ťwiadczenie zast─Öpcze, odpowiadaj─ůce tej samej jako┼Ťci i przeznaczeniu oraz za t─Ö sam─ů cen─Ö lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony spos├│b.
 9. Sklep dopuszcza zrealizowanie przesy┼éek poprzez przesy┼ék─Ö kuriersk─ů lub odbi├│r osobisty. Dodatkowe informacj─Ö o kosztach dostawy mo┼╝na przeczyta─ç w zak┼éadce Spos├│b dostawy.
 10. Wysy┼éka towaru w przypadku p┼éatno┼Ťci przelewem nast─Öpuje niezw┼éocznie po zaksi─Ögowaniu kwoty na koncie lub r├│wnowa┼╝nie po wys┼éaniu potwierdzenia dokonania zap┼éaty. W sytuacji wyboru opcji ÔÇ×za pobraniemÔÇŁ p┼éatno┼Ť─ç nast─Öpuje przy odbiorze towaru.
 11. W przypadku odbioru osobistego w sytuacji, gdy podczas zam├│wienia Kupuj─ůcy wskaza┼é inn─ů osob─Ö do odebrania towaru, Sklep mo┼╝e zweryfikowa─ç dane osobowe osoby odbieraj─ůcej towar. Weryfikacja taka poprzedzona b─Ödzie pro┼Ťb─ů o okazanie dowodu osobistego, celem por├│wnania danych wskazanych przez Kupuj─ůcego w z┼éo┼╝onym zam├│wieniu, a danych osoby, kt├│ra towar odbiera.
 12. Zaleca si─Ö, aby Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w miar─Ö mo┼╝liwo┼Ťci dokona┼é sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesy┼éki i w obecno┼Ťci przedstawiciela podmiotu realizuj─ůcego dostaw─Ö (kurier, operator pocztowy, etc.), ewentualnie spisa┼é odpowiedni protok├│┼é. Sprawdzenie przesy┼éki u┼éatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszcze┼ä od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesy┼éki powsta┼éego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca si─Ö, aby Konsument skontaktowa┼é si─Ö w miar─Ö mo┼╝liwo┼Ťci w jak najszybszym czasie ze Sprzedawc─ů telefonicznie:12 396 43 02, 509 769 695 b─ůd┼║ na adres e-mail:biuro@luminis.pl
 13. Kupuj─ůcy kt├│ry nie jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, jest zobowi─ůzany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesy┼éki i w obecno┼Ťci przedstawiciela podmiotu realizuj─ůcego dostaw─Ö (kurier, etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodze┼ä mechanicznych przesy┼éki powsta┼éych w trakcie transportu klient powinien spisa─ç protok├│┼é szkody i niezw┼éocznie skontaktowa─ç si─Ö ze Sprzedawc─ů telefonicznie: 12 396 43 02, 509 769 695 b─ůd┼║ na adres e-mail: biuro@luminis.pl  

VII REKLAMACJE ÔÇô R─śKOJMIA

 1. W przypadku um├│w zawieranych z Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego,Sprzedawca ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç wobec Konsumenta na zasadach okre┼Ťlonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu Cywilnego za wady fizyczne lub prawne ( r─Ökojmia).
 2. Sprzedawca odpowiada z tytu┼éu r─Ökojmi, je┼╝eli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed up┼éywem dw├│ch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a je┼╝eli przedmiotem ┼Ťwiadczenia sprzeda┼╝y jest rzecz u┼╝ywana przed up┼éywem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 3. Roszczenie Konsumenta o usuni─Öcie wady lub wymian─Ö rzeczy sprzedanej na woln─ů od wad przedawnia si─Ö z up┼éywem roku, licz─ůc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcze┼Ťniej ni┼╝ przed up┼éywem dw├│ch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a je┼╝eli przedmiotem sprzeda┼╝y jest rzecz u┼╝ywana przed up┼éywem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 4. W przypadku gdy okre┼Ťlony przez Sprzedawc─Ö lub producenta termin przydatno┼Ťci rzeczy do u┼╝ycia ko┼äczy si─Ö po up┼éywie dw├│ch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytu┼éu r─Ökojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed up┼éywem tego terminu.
 5. Wada fizyczna polega na niezgodno┼Ťci rzeczy sprzedanej z Umow─ů. W szczeg├│lno┼Ťci rzecz sprzedana jest niezgodna z Umow─ů je┼╝eli: a) nie ma w┼éa┼Ťciwo┼Ťci, kt├│re rzecz tego rodzaju powinna mie─ç, ze wzgl─Ödu na cel w Umowie oznaczony albo wynikaj─ůcy z okoliczno┼Ťci lub przeznaczenia; b) nie ma w┼éa┼Ťciwo┼Ťci, o kt├│rych istnieniu Sprzedawca zapewni┼é Kupuj─ůcego, w tym przedstawiaj─ůc pr├│bk─Ö lub wz├│r; c) nie nadaje si─Ö do celu, o kt├│rym Kupuj─ůcy poinformowa┼é Sprzedawc─Ö przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zg┼éosi┼é zastrze┼╝enia co do takiego jej przeznaczenia; d) zosta┼éa Kupuj─ůcemu wydana w stanie niezupe┼énym.
 6. Na r├│wni z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje si─Ö publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, kt├│ra wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, oraz osoby, kt├│ra przez umieszczenie na sprzedanej rzeczy swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odr├│┼╝niaj─ůcego przedstawia si─Ö jako producent.
 7. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialno┼Ťci okre┼Ťlonej w pkt 5c wy┼é─ůcznie w sytuacji gdy: a) udowodni, ┼╝e zapewnie┼ä tych nie zna┼é lub oceniaj─ůc rozs─ůdnie nie m├│g┼é zna─ç; b) wyka┼╝e, ┼╝e zapewnienia nie mog┼éy mie─ç wp┼éywu na decyzj─Ö Konsumenta; c) tre┼Ť─ç zapewnie┼ä zosta┼éa sprostowana przed zawarciem Umowy ze Sprzedawc─ů.
 8. Rzecz sprzedana ma wad─Ö fizyczn─ů tak┼╝e w razie nieprawid┼éowego jej zamontowania i uruchomienia, je┼╝eli czynno┼Ťci te zosta┼éy wykonane przez Sprzedawc─Ö lub osob─Ö trzeci─ů, za kt├│r─ů Sprzedawca ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç, albo przez Kupuj─ůcego, kt├│ry post─ůpi┼é wed┼éug instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.
 9. W przypadku Umowy z Konsumentem, je┼╝eli wada fizyczna zosta┼éa stwierdzona przed up┼éywem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje si─Ö, ┼╝e istnia┼éa ona w chwili wydania produktu Konsumentowi. W sytuacji stwierdzenia wady po up┼éywie roku od momentu wydania rzeczy obowi─ůzek wykazania, ┼╝e wada istnia┼éa w produkcie w momencie zakupu spoczywa na Konsumencie.
 10. Je┼╝eli rzecz sprzedana ma wad─Ö, Konsument mo┼╝e: a) z┼éo┼╝y─ç o┼Ťwiadczenie o ┼╝─ůdaniu obni┼╝enia ceny; b) z┼éo┼╝y─ç o┼Ťwiadczenie o odst─ůpieniu od Umowy; c) ┼╝─ůda─ç wymiany produktu na wolny od wad; d) ┼╝─ůda─ç usuni─Öcia wady.
 11. Konsument, nie mo┼╝e odst─ůpi─ç od Umowy je┼╝eli wada jest nieistotna.
 12. Konsument, kt├│ry wykonuje uprawnienia z tytu┼éu r─Ökojmi, jest obowi─ůzany na koszt Sprzedawcy dostarczy─ç rzecz wadliw─ů na Adres Reklamacyjny, a je┼╝eli ze wzgl─Ödu na rodzaj rzeczy lub spos├│b jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta by┼éoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowi─ůzany jest udost─Öpni─ç rzecz Sprzedawcy w miejscu, w kt├│rym rzecz si─Ö znajduje. W razie niewykonania obowi─ůzku przez Sprzedawc─Ö Konsument jest upowa┼╝niony do odes┼éania rzeczy na koszt Sprzedawcy.
 13. Sprzedawca prosi, aby w celu u┼éatwienia procesu reklamacyjnego do┼é─ůczy─ç opis niezgodno┼Ťci towaru z Umow─ů.
 14. Sprzedawca w ci─ůgu 14 (czternastu) dni ustosunkuje si─Ö do zg┼éoszenia Konsumenta. W przeciwnym razie uwa┼╝a si─Ö, ┼╝e Sprzedawca uzna┼é o┼Ťwiadczenie lub ┼╝─ůdanie Konsumenta za uzasadnione.
 15. Sprzedawca, w przypadku ┼╝─ůdania Konsumenta okre┼Ťlonego w pkt. 10c lub d mo┼╝e wymieni─ç rzecz wadliw─ů na woln─ů od wad albo wad─Ö usun─ů─ç, pod warunkiem, ┼╝e nast─ůpi to niezw┼éocznie i bez nadmiernych niedogodno┼Ťci dla Konsumenta.
 16. Je┼╝eli rzecz sprzedana ma wad─Ö, kupuj─ůcy mo┼╝e z┼éo┼╝y─ç o┼Ťwiadczenie o obni┼╝eniu ceny albo odst─ůpieniu od umowy, chyba ┼╝e sprzedawca niezw┼éocznie i bez nadmiernych niedogodno┼Ťci dla kupuj─ůcego wymieni rzecz wadliw─ů na woln─ů od wad albo wad─Ö usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, je┼╝eli rzecz by┼éa ju┼╝ wymieniona lub naprawiana przez sprzedawc─Ö albo sprzedawca nie uczyni┼é zado┼Ť─ç obowi─ůzkowi wymiany rzeczy na woln─ů od wad lub usuni─Öcia wady.
 17. Konsument mo┼╝e, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawc─Ö usuni─Öcia wady ┼╝─ůda─ç wymiany rzeczy na woln─ů od wad albo zamiast wymiany ┼╝─ůda─ç usuni─Öcia wady, chyba ┼╝e doprowadzenie rzeczy do zgodno┼Ťci z Umow─ů w spos├│b wybrany przez Konsumenta jest niemo┼╝liwe lub wymaga┼éoby nadmiernych koszt├│w w por├│wnaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawc─Ö, przy czym przy ocenie nadmierno┼Ťci koszt├│w uwzgl─Ödnia si─Ö warto┼Ť─ç rzeczy wolnej od wad, rodzaj oraz znaczenie stwierdzonej wady, jak r├│wnie┼╝ zwraca si─Ö uwag─Ö na niedogodno┼Ťci, na jakie nara┼╝a┼éby Konsumenta inny spos├│b zaspokojenia roszczenia.
 18. Sprzedawca mo┼╝e odm├│wi─ç zado┼Ť─çuczynienia ┼╝─ůdania Konsumenta je┼╝eli doprowadzenie do zgodno┼Ťci z Umow─ů, rzeczy wadliwej w spos├│b wybrany przez Konsumenta jest niemo┼╝liwe albo w por├│wnaniu z drugim, mo┼╝liwym sposobem doprowadzenia do zgodno┼Ťci rzeczy z Umow─ů wymaga nadmiernych koszt├│w.
 19. W przypadku obni┼╝enia ceny, obni┼╝ona cena powinna pozostawa─ç w takiej proporcji do ceny wynikaj─ůcej z Umowy, w jakiej warto┼Ť─ç rzeczy z wad─ů pozostaje do warto┼Ťci rzeczy bez wady.
 20. Sprzedawca jest obowi─ůzany wymieni─ç rzecz wadliw─ů na woln─ů od wad lub usun─ů─ç wad─Ö w rozs─ůdnym czasie bez nadmiernych niedogodno┼Ťci dla Konsumenta.
 21. W sytuacji, gdy rzecz wadliwa zosta┼éa zamontowana, Konsument mo┼╝e ┼╝─ůda─ç od Sprzedawcy demonta┼╝u i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na woln─ů od wad lub usuni─Öcia wady. W razie niewykonania tego obowi─ůzku przez Sprzedawc─Ö, Konsument jest upowa┼╝niony do dokonania tych czynno┼Ťci na koszt i niebezpiecze┼ästwo Sprzedawcy.
 22. Sprzedawca mo┼╝e odm├│wi─ç demonta┼╝u oraz ponownego zamontowania je┼╝eli koszt tych czynno┼Ťci przewy┼╝sza cen─Ö rzeczy sprzedanej.
 23. Konsument, w przypadku opisanym powy┼╝ej mo┼╝e ┼╝─ůda─ç od Sprzedawcy demonta┼╝u i ponownego zamontowania, jednak┼╝e jest zobowi─ůzany ponie┼Ť─ç cz─Ö┼Ť─ç koszt├│w zwi─ůzanych z tym w warto┼Ťci przewy┼╝szaj─ůcej cen─Ö rzeczy sprzedanej albo mo┼╝e ┼╝─ůda─ç od Sprzedawcy zap┼éaty cz─Ö┼Ťci koszt├│w demonta┼╝u i ponownego zamontowania, do wysoko┼Ťci ceny rzeczy sprzedanej.
 24. W przypadku um├│w zawieranych z Klientami nie b─Öd─ůcymi jednocze┼Ťnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 ┬ž 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialno┼Ť─ç Sprzedawcy z tytu┼éu r─Ökojmi jest wy┼é─ůczona.
 25. Zgodnie z terminami wskazanymi w pkt 2, 3 oraz 4 niniejszego dzia┼éu Regulaminu Konsument mo┼╝e z┼éo┼╝y─ç o┼Ťwiadczenie o odst─ůpieniu od Umowy albo obni┼╝eniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a je┼╝eli Konsument ┼╝─ůda┼é wymiany rzeczy na woln─ů od wad lub usuni─Öcia wady, bieg terminu do z┼éo┼╝enia o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu od Umowy albo obni┼╝eniu ceny rozpoczyna si─Ö z chwil─ů bezskutecznego up┼éywu terminu do wymiany rzeczy lub usuni─Öcia wady.
 26. W przypadku dochodzenia przed s─ůdem, s─ůdem polubownym jednego z uprawnie┼ä z tytu┼éu r─Ökojmi termin do wykonania innych uprawnie┼ä, przewidzianych Ustaw─ů, przys┼éuguj─ůcych Konsumentowi z tego tytu┼éu ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zako┼äczenia post─Öpowania w tej sprawie. Odpowiednio zasady te stosuje si─Ö r├│wnie┼╝ do post─Öpowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnie┼ä z tytu┼éu r─Ökojmi, przys┼éuguj─ůcych Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez s─ůd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zako┼äczenia prowadzonej mediacji.
 27. Bieg terminu do wykonywania uprawnie┼ä z tytu┼éu r─Ökojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej rozpoczyna si─Ö od dnia w kt├│rym Konsument dowiedzia┼é si─Ö o istnieniu wady, a je┼╝eli Konsument dowiedzia┼é si─Ö o istnieniu wady dopiero na skutek pow├│dztwa podmiotu trzeciego ÔÇô od dnia w kt├│rym orzeczenie lub inna decyzja organu wydana w sporze z podmiotem trzecim sta┼éa si─Ö prawomocna.
 28. Je┼╝eli z powodu wady rzeczy sprzedanej, Konsument z┼éo┼╝y┼é o┼Ťwiadczenie o odst─ůpieniu od Umowy albo obni┼╝eniu ceny, mo┼╝e ┼╝─ůda─ç naprawienia szkody kt├│r─ů poni├│s┼é przez to, ┼╝e zawar┼é Umow─Ö nie wiedz─ůc o istnieniu wady, cho─çby szkoda by┼éa nast─Öpstwem okoliczno┼Ťci, za kt├│re Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci, a w szczeg├│lno┼Ťci mo┼╝e ┼╝─ůda─ç zwrotu koszt├│w zawarcia Umowy, koszt├│w odebrania, przewodu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nak┼éad├│w w takim zakresie, w jakim odni├│s┼é z nich korzy┼Ťci, a nie otrzyma┼é ich zwrotu od osoby trzeciej oraz koszt├│w procesu.
 29. Powy┼╝sze nie uchybia przepisom powszechnie obowi─ůzuj─ůcym o obowi─ůzku naprawienia szkody na zasadach og├│lnych.
 30. W przypadku zatajenia wady przez Sprzedawc─Ö up┼éyw terminu nie wy┼é─ůcza uprawnie┼ä z tytu┼éu r─Ökojmi.
 31. Adresem reklamacyjnym jest: Luminis Konrad de Lehenstein-Filip, ul. J├│zefa Montwi┼é┼éa-Mireckiego 11, 30-426 Krak├│w.  

VIII GWARANCJA

 1. Sprzedawca udziela gwarancji na Produkty sprzedawane za po┼Ťrednictwem sklepu internetowego.
 2. W przypadku Towar├│w obj─Ötych gwarancj─ů udzielon─ů przez Sprzedawc─Ö, tre┼Ť─ç oraz warunki gwarancji s─ů okre┼Ťlone w wystawionym dokumencie gwarancyjnym.  

IX ODST─äPIENIE OD UMOWY ÔÇô ZWROTY PRODUKT├ôW

 1. Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, kt├│ry zawar┼é umow─Ö na odleg┼éo┼Ť─ç, mo┼╝e od niej odst─ůpi─ç bez podania przyczyny i bez ponoszenia koszt├│w, z wyj─ůtkiem koszt├│w okre┼Ťlonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, sk┼éadaj─ůc stosowne o┼Ťwiadczenie na pi┼Ťmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dor─Öczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wys┼éanie o┼Ťwiadczenia przed jego up┼éywem. O┼Ťwiadczenie mo┼╝na wys┼éa─ç drog─ů elektroniczn─ů na adres: biuro@luminis.pl b─ůd┼║ te┼╝ listownie na adres: Luminis Konrad de Lehenstein-Filip ul. J├│zefa Montwi┼é┼éa-Mireckiego 11 30-426 Krak├│w
 2. O┼Ťwiadczenie mo┼╝e zosta─ç z┼éo┼╝one na formularzu, kt├│ry stanowi Za┼é─ůcznik do niniejszego Regulaminu i kt├│re zosta┼éo wys┼éane do Konsumenta wraz z produktem, dost─Öpnym r├│wnie┼╝ pod adresem: http://luminis.e22.pl/media/wysiwyg/Luminis/Formularz_zwrotu_LUMINIS.pdf lub w innej formie, zgodnie z ustaw─ů o prawach Konsumenta.
 3. Wraz z o┼Ťwiadczeniem, o kt├│rym mowa w punkcie 1, Klienta prosi si─Ö r├│wnie┼╝ o przes┼éanie informacji o aktualnym numerze konta, na kt├│ry nale┼╝y dokona─ç zwrotu nale┼╝no┼Ťci.
 4. Sprzedawca potwierdza Konsumentowi niezw┼éocznie po otrzymaniu o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysy┼éane jest na adres e-mail, podany przy Zam├│wieniu lub wskazany jako kontaktowy na z┼éo┼╝onym o┼Ťwiadczeniu o odst─ůpieniu od umowy.
 5. W razie odst─ůpienia od Umowy, Umowa jest uwa┼╝ana za niezawart─ů.
 6. Konsument ma obowi─ůzek zwr├│ci─ç produkt lub produkty niezw┼éocznie, nie p├│┼║niej ni┼╝ 14 dni od dnia, w kt├│rym odst─ůpi┼é od Umowy.
 7. Konsument zwraca przedmiot lub przedmioty Umowy, od kt├│rej odst─ůpi┼é na w┼éasne ryzyko oraz koszt.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç za zmniejszenie warto┼Ťci produktu lub produkt├│w b─Öd─ůcych przedmiotem Umowy, nast─Öpuj─ůce po korzystaniu z produktu lub produkt├│w w spos├│b wykraczaj─ůcy poza zwyk┼éy zarz─ůd produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalno┼Ťci oraz charakteru produktu.
 9. Sprzedawca niezw┼éocznie, nie p├│┼║niej ni┼╝ w terminie 14 dni od dnia otrzymania o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwr├│ci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego p┼éatno┼Ťci, w tym koszt dostarczenia produktu z zastrze┼╝eniem, ┼╝e: a) Sprzedawca dokonuje zwrotu p┼éatno┼Ťci przy u┼╝yciu takiego samego sposobu zap┼éaty, jakiego u┼╝y┼é Konsument, chyba ┼╝e Konsument wyra┼║nie zgodzi┼é si─Ö na inny spos├│b zwrotu, kt├│ry nie wi─ů┼╝e si─Ö dla niego z ┼╝adnymi kosztami; b) w przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktu inny ni┼╝ najta┼äszy zwyk┼éy spos├│b dostarczenia oferowany przez Sprzedawc─Ö, Sprzedawca nie jest zobowi─ůzany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych koszt├│w; c) Konsument ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç za zmniejszenie warto┼Ťci produktu b─Öd─ůce wynikiem korzystania z niego w spos├│b wykraczaj─ůcy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalno┼Ťci o czym mowa w pkt. 8 powy┼╝ej;
 10. Konsument, w przypadku odst─ůpienia od umowy zawartej na odleg┼éo┼Ť─ç na us┼éugi rozpocz─Öte za zgod─ů Konsumenta przed up┼éywem terminu odst─ůpienia od Umowy, ma obowi─ůzek zap┼éaty za ┼Ťwiadczenia spe┼énione do chwili odst─ůpienia od Umowy.
 11. Kwot─Ö zap┼éaty oblicza si─Ö proporcjonalnie do zakresu spe┼énionego ┼Ťwiadczenia, z uwzgl─Ödnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Je┼╝eli cena lub wynagrodzenie s─ů nadmierne, podstaw─ů obliczenia tej kwoty jest warto┼Ť─ç rynkowa spe┼énionego ┼Ťwiadczenia.
 12. Konsument nie ponosi koszt├│w dostarczania tre┼Ťci cyfrowych, kt├│re nie s─ů zapisane na no┼Ťniku materialnym, je┼╝eli nie wyrazi┼é zgody na spe┼énienie ┼Ťwiadczenia przed up┼éywem terminu do odst─ůpienia od Umowy lub nie zosta┼é poinformowany o utracie przys┼éuguj─ůcego mu terminu prawa odst─ůpienia od Umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsi─Öbiorca nie dostarczy┼é potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.
 13. Sprzedawca mo┼╝e wstrzyma─ç si─Ö ze zwrotem zap┼éaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odes┼éania, w zale┼╝no┼Ťci od tego, kt├│re zdarzenie nast─ůpi wcze┼Ťniej.
 14. Konsumentowi, zgodnie z art. 39 Ustawy o prawach konsumenta nie przys┼éuguje prawo do odst─ůpienia od Umowy w przypadkach:
  1. o ┼Ťwiadczenie us┼éug, je┼╝eli przedsi─Öbiorca wykona┼é w pe┼éni us┼éug─Ö za wyra┼║n─ů zgod─ů Konsumenta, kt├│ry zosta┼é poinformowany przed rozpocz─Öciem ┼Ťwiadczenia, ┼╝e po spe┼énieniu ┼Ťwiadczenia przez przedsi─Öbiorc─Ö utraci prawo odst─ůpienia od Umowy;
  2. w kt├│rej cena lub wynagrodzenie zale┼╝y od waha┼ä na rynku finansowym, nad kt├│rymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i kt├│re mog─ů wyst─ůpi─ç przed up┼éywem terminu do odst─ůpienia od Umowy;
  3. w kt├│rej przedmiotem ┼Ťwiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed┼éug specyfikacji konsumenta lub s┼éu┼╝─ůca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w kt├│rej przedmiotem ┼Ťwiadczenia jest rzecz ulegaj─ůca szybkiemu zepsuciu lub maj─ůca kr├│tki termin przydatno┼Ťci do u┼╝ycia;
  5. w kt├│rej przedmiotem ┼Ťwiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz─Ötowanym opakowaniu, kt├│rej po otwarciu opakowania nie mo┼╝na zwr├│ci─ç ze wzgl─Ödu na ochron─Ö zdrowia lub ze wzgl─Öd├│w higienicznych, je┼╝eli opakowanie zosta┼éo otwarte po dostarczeniu;
  6. w kt├│rej przedmiotem ┼Ťwiadczenia s─ů rzeczy, kt├│re po dostarczeniu, ze wzgl─Ödu na sw├│j charakter, zostaj─ů nieroz┼é─ůcznie po┼é─ůczone z innymi rzeczami;
  7. w kt├│rej przedmiotem ┼Ťwiadczenia s─ů napoje alkoholowe, kt├│rych cena zosta┼éa uzgodniona przy zawarciu umowy sprzeda┼╝y, a kt├│rych dostarczenie mo┼╝e nast─ůpi─ç dopiero po 30 dni i kt├│rych warto┼Ť─ç zale┼╝y od waha┼ä na rynku, nad kt├│rymi przedsi─Öbiorca nie ma kontroli;
  8. w kt├│rej konsument wyra┼║nie ┼╝─ůda┼é, aby przedsi─Öbiorca do niego przyjecha┼é w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; je┼╝eli przedsi─Öbiorca ┼Ťwiadczy dodatkowo inne us┼éugi ni┼╝ te, kt├│rych wykonania Konsument ┼╝─ůda┼é, lub dostarcza rzeczy inne ni┼╝ cz─Ö┼Ťci zamienne niezb─Ödne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo do odst─ůpienia od Umowy przys┼éuguje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych us┼éug lub rzeczy;
  9. w kt├│rej przedmiotem ┼Ťwiadczenia s─ů nagrania d┼║wi─Ökowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz─Ötowanym opakowaniu, je┼╝eli opakowanie zosta┼éo otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczenie dziennik├│w, periodyk├│w lub czasopism, z wyj─ůtkiem umowy o prenumerat─Ö;
  11. zawartej na drodze aukcji publicznej;
  12. o ┼Ťwiadczenie us┼éug w zakresie zakwaterowania, innych ni┼╝ do cel├│w mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochod├│w, gastronomii, us┼éug zwi─ůzanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, je┼╝eli w Umowie oznaczono dzie┼ä lub okres ┼Ťwiadczenia us┼éugi;
  13. o dostarczanie tre┼Ťci cyfrowych, kt├│re nie s─ů zapisane na no┼Ťniku materialnym, je┼╝eli spe┼énienie ┼Ťwiadczenia rozpocz─Ö┼éo si─Ö za wyra┼║n─ů zgod─ů Konsumenta przed up┼éywem terminu do odst─ůpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez przedsi─Öbiorc─Ö o utracie prawa odst─ůpienia od Umowy.  

X ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Us┼éugodawca ┼Ťwiadczy za po┼Ťrednictwem Sklepu internetowego dost─Öpnego pod adresem www.luminis.pl nast─Öpuj─ůce Us┼éugi Elektroniczne:
  1. założenie i prowadzenie Konta w Sklepie internetowym
  2. umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz
  3. Newsletter.
 2. Świadczenie Usług elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne.
 3. Umowa o ┼Ťwiadczenie Us┼éug Elektronicznych polegaj─ůca na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym oraz us┼éugi Newsletter zawarta jest na czas nieoznaczony.
 4. Umowa o ┼Ťwiadczenie us┼éugi elektronicznej polegaj─ůcej na umo┼╝liwieniu z┼éo┼╝enia zam├│wienia poprzez odpowiedni Formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwi─ůzaniu z chwil─ů z┼éo┼╝enia zam├│wienia albo zaprzestania sk┼éadania zam├│wienia przez Us┼éugobiorc─Ö.
 5. Zalecane wymagania techniczne wsp├│┼épracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z dost─Öpem do Internetu, dost─Öp do poczty elektronicznej, przegl─ůdarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z w┼é─ůczon─ů obs┼éug─ů JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z w┼é─ůczon─ů obs┼éug─ů JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczo┼Ť─ç monitora 1024×768 pikseli.
 6. Us┼éugobiorca jest zobowi─ůzany do korzystania ze Sklepu internetowego w spos├│b zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, maj─ůc na uwadze poszanowanie d├│br osobistych i praw w┼éasno┼Ťci intelektualnej os├│b trzecich. Us┼éugobiorc─Ö obowi─ůzuje zakaz dostarczania tre┼Ťci o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Us┼éug elektronicznych w spos├│b bezprawnie zak┼é├│caj─ůcy funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez u┼╝ycie okre┼Ťlonego oprogramowania lub urz─ůdze┼ä oraz rozsy┼éanie lub umieszczanie w Sklepie internetowym niezam├│wionej informacji handlowej.
 7. Us┼éugobiorca mo┼╝e sk┼éada─ç reklamacje zwi─ůzane ze ┼Ťwiadczeniem us┼éugi elektronicznej za po┼Ťrednictwem Sklepu internetowego www.luminis.pl poprzez wys┼éanie wiadomo┼Ťci e-mail na adres poczty elektronicznej: biuro@luminis.pl lub pisemnie na adres: Luminis Konrad de Lehenstein-Filip, ul. J├│zefa Montwi┼é┼éa-Mireckiego 11, 30-426 Krak├│w. Us┼éugodawca  rozpatrzy reklamacj─Ö niezw┼éocznie, nie p├│┼║niej ni┼╝ w terminie 14 dni liczonych od dnia z┼éo┼╝enia reklamacji.
 8. Us┼éugobiorca mo┼╝e wypowiedzie─ç ze skutkiem natychmiastowym bezterminow─ů us┼éug─Ö o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi elektronicznej o charakterze ci─ůg┼éym w ka┼╝dym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przes┼éanie stosownego o┼Ťwiadczenia za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@luminis.pl lub pisemnie na adres: Luminis Konrad de Lehenstein-Filip, ul. J├│zefa Montwi┼é┼éa-Mireckiego 11, 30-426 Krak├│w.
 9. Us┼éugodawca mo┼╝e wypowiedzie─ç bezterminow─ů umow─Ö o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi elektronicznej w przypadku, gdy Us┼éugobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza Regulamin, a w szczeg├│lno┼Ťci gdy dostarcza tre┼Ťci o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po up┼éywie 7 dni od z┼éo┼╝enia o┼Ťwiadczenia woli o wypowiedzeniu.
 10. Na drodze porozumienia stron, Us┼éugodawca i Us┼éugobiorca mog─ů rozwi─ůza─ç Umow─Ö o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi drog─ů elektroniczn─ů w ka┼╝dym czasie.
 11. Wypowiedzenie Umowy o ┼Ťwiadczenie us┼éugi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez Us┼éugodawc─Ö lub Us┼éugobiorc─Ö nie narusza praw lub ┼Ťwiadcze┼ä nabytych przez Strony w czasie trwania Umowy.
 12. Us┼éugodawca udzieli odpowiedzi w sprawie Reklamacji na podany przez Us┼éugobiorc─Ö adres e-mail lub w inny, uzgodniony przez Strony spos├│b.  

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zmiana tre┼Ťci niniejszego Regulaminu mo┼╝e nast─ůpi─ç po uprzednim poinformowaniu U┼╝ytkownik├│w o zakresie przewidywanych zmian nie p├│┼║niej ni┼╝ w terminie 14 dni przed dniem ich wej┼Ťcia w ┼╝ycie.
 2. Zam├│wienia z┼éo┼╝one w trakcie obowi─ůzywania poprzedniej wersji Regulaminu b─Öd─ů realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Je┼╝eli U┼╝ytkownik nie zgadza si─Ö na wprowadzenie zmian w Regulaminie mo┼╝e usun─ů─ç swoje Konto.
 3. Ewentualne spory powsta┼ée pomi─Ödzy Sprzedawc─ů a Klientem, kt├│ry jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane b─Öd─ů przez s─ůd powszechny w┼éa┼Ťciwy zgodnie z przepisami Kodeksu Post─Öpowania Cywilnego.
 4. Ewentualne spory powsta┼ée pomi─Ödzy Sprzedawc─ů a Klientem, kt├│ry nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane b─Öd─ů przez s─ůd powszechny w┼éa┼Ťciwy ze wzgl─Ödu na siedzib─Ö Sklepu.
 5. U┼╝ytkownicy mog─ů kontaktowa─ç si─Ö ze Sprzedawc─ů w nast─Öpuj─ůcy spos├│b:
  1. telefon: 12 396 43 02, 509 769 695
  2. formularz kontaktowy
  3. e-mail: biuro@luminis.pl
  4. pisemnie na adres: Luminis Konrad de Lehenstein-Filip, ul. Józefa Montwiłła-Mireckiego 11, 30-426 Kraków
  5.  poprzez komunikator internetowy skype: luminis.lampy
 6. Klienci mog─ů uzyska─ç dost─Öp do niniejszego Regulaminu w ka┼╝dym czasie za po┼Ťrednictwem linku zamieszczonego na stronie g┼é├│wnej Sklepu internetowego Luminis.pl.
 7. Regulamin mo┼╝e zosta─ç utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim no┼Ťniku danych.
 8. Nazwa Sklepu internetowego Luminis.pl, adres pod kt├│rym jest dost─Öpny: www.luminis.pl oraz wszelkie materia┼éy w nim si─Ö znajduj─ůce stanowi─ů przedmiot prawa autorskiego i podlegaj─ů ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody w┼éa┼Ťciciela Sklepu jest zabronione.
 9. Niniejszy Regulamin obowi─ůzuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.

Za┼é─ůczniki:

1) Formularz zwrotu